Sapa

Địa điểm nổi bật

Sắp xếp theo:

- 20%
Lào Cai

2

Ngày

1.600.000 
- 23%
Bắc Hà

2

Ngày

1.550.000 
- 33%
Đỉnh Fansipan
- 49%
Đỉnh Fansipan
- 21%
Ba Bể - Bản Giốc

6

Ngày

7.950.000 
- 53%
Đỉnh Fansipan
- 56%
Đỉnh Fansipan
- 51%
Đỉnh Fansipan
- 35%
Lào Cai

2

Ngày

1.750.000 
- 50%
Đỉnh Fansipan
- 49%
Đỉnh Fansipan
- 28%
Lào Cai

4

Ngày

4.350.000 
- 30%
Điện Biên
- 63%
Đỉnh Fansipan
- 43%
Điện Biên
- 28%
Chùa Bái Đính
- 3%
Lào Cai
- 69%
Đỉnh Fansipan

2

Ngày

1.850.000 
- 50%
Đỉnh Fansipan